Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Treća radna posjeta delegacije okružnih sudova u Ystadu i Malmö-u Osnovnom sudu u Bijeljini

27.09.2018.

(Bijeljina, 27. septembar 2018. godine) – U periodu 25.-26. septembar 2018. godine delegacija okružnih sudova u Ystadu i Malmöu boravila je u trećoj radnoj posjeti Osnovnom sudu u Bijeljini. Tom prilikom goste su primili predsjednik suda Aid Hanušić i saradnici. Sastanku su također prisustvovali predstavnici Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

Povod ove posjete je nastavak aktivnosti unapređenja unutrašnje organizacije sudova, te bržeg i kvalitetnijeg rada i odvijanja radnih procesa u sudovima u BiH u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - faza II (projekt ICEA)  kojeg implementira VSTV BiH, a finansira Vlada Švedske.

Jedna od aktivnosti projekta ICEA je unapređenje rada sudova s akcentom na aktivniju ulogu pripravnika u pružanju podrške u radu sudije. Na ovaj način sudije bi se rasteretile administrativnih poslova koji usporavaju sudijski rad na konkretnim predmetima, a u isto vrijeme administrativno osoblje bi imalo veću odgovornost u radu. Bržim i kvalitetnijim obavljanjem zadataka i radnih procesa u sudovima ubrzavaju se sudski procesi, smanjuje se broj neriješenih predmeta, a istovremeno se pruža brža i bolja uslugu građanima čime se povećava njihovo zadovoljstvo i povjerenje u rad suda. 

Na sastanku se razgovaralo o postojećem sistemu organizacije radnih mjesta i organizacije poslovnih procesa u pravosuđu te mogućim izmjenama trenutnog zakonodavstva, podzakonskih akata (pravilnika i poslovnika) neophodnih za unapređenje procesa rada i efikasnosti sudova. 

Također se razgovaralo o narednim koracima i implementaciji ove aktivnosti u drugim sudovima u BiH, kao i o daljoj saradnji Osnovnog suda u Bijeljini i okružnih sudova u Ystadu i Malmöu.

Saradnja sa švedskim pravosudnim institucijama treba da doprinese kraćem trajanju postupaka, smanjenju broja neriješenih predmeta, smanjenju troškova suda kroz racionalnije korištenje ljudskih resursa, te istovremeno postizanje bolje motivacije svih zaposlenih u sudovima.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_002.jpg

IMG_001.jpg