Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Početak implementacije projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ kojeg finansira Evropska unija

01.10.2018.

       

(Sarajevo, 28. septembar 2018.) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) započelo je implementaciju aktivnosti trogodišnjeg projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (Projekat) kojeg finansira Evropska unija iz programa pretpristupne pomoći 2017. 


Cilj projekta je osiguravanje boljih usluga za građane, unapređenje ukupne efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini, u svrhu jačanja povjerenja javnosti u pravosudni sistem BiH. Ovi ciljevi predstavljaju važne elemente u procesu jačanja vladavine prava u BiH, koja zajedno sa reformom pravosuđa BiH predstavlja ključni uslov za napredak BiH u procesu pridruživanja EU.

Kako bi se ostvarili ciljevi Projekta, VSTV BiH će zajedno sa partnerima, pravosudnim institucijama BiH zajednički raditi na realizaciji različitih aktivnosti: 
  • podrška sudovima i tužilaštvima u intenziviranju rada na predmetima privrednog kriminala, jačanje procesa usklađivanja sudske prakse, 
  • razvoj rukovodećih vještina predsjednika sudova, 
  • osiguravanje adekvatnih IT alata i usluga u pravosuđu, 
  • promocija metode alternativnog rješavanja sporova (ARS) i 
  • ispunjavanje preporuka Evropske komisije koje proizlaze iz peer review-a. 
Ovim Projektom VSTV BiH nastavlja izgradnju efikasnog pravosuđa u BiH koje je sposobno da ispuni zahtjeve u procesu pridruživanja EU, pruži kvalitetne usluge građanima i bude garant pravne sigurnosti i jednakog pristupa pravdi u BiH.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 704 604 ili mobilni telefon 061 131 785.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh