Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Mobilna aplikacija za pristup sudskim predmetima u novom ruhu

19.10.2018.

(Sarajevo, 15. oktobar 2018.) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je danas u upotrebu pustilo novu verziju mobilne aplikacije za pristup sudskim predmetima „E-SUD“ za Android i Apple mobilne telefone.

VSTV BiH je u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog informaciono-komunikacionog sistema“ kojeg je finansirala Evropska unija razvilo mobilnu aplikaciju „E-SUD“ koja je korisnicima dostupna putem Google Play Store-a i Apple Store-a od aprila ove godine. Aplikacija strankama u postupku omogućava pristup ažurnim informacijama o sudskim predmetima putem mobilnih telefona. Stranke ostvaruju pristup svojim sudskim predmetima pribavljanjem jedinstvenog pristupnog kôda u pisarnici suda pred kojim se predmet vodi i zatim imaju mogućnost praćenja predmeta bilo putem online servisa, Android ili iOS aplikacije.

Nova verzija mobilne aplikacije obuhvata redizajn koji će korisnicima olakšati snalaženje i uočavanje promjena u predmetima prilikom svakodnevnog korištenja, ali i mogućnost selektivnog ažuriranja predmeta koji su dodani nakon posljednjeg ažuriranja. Rad aplikacije je poboljšan, čime je proces provjere i ažuriranja predmeta u mobilnoj aplikaciji ubrzan, a greške iz prve verzije mobilne aplikacije su ispravljene. 

VSTV BiH je posvećen djelovanju u oblasti pružanja kvalitetnijih usluga pravosuđa građanima Bosne i Hercegovine i osiguravanja savremenih rješenja za pristup pravdi i komunikaciju između građana i pravosuđa. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 704 604 ili mobilni telefon 061 131 785.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Mobile-app-E-SUD-v2.jpg

Banner-1024x500.jpg