Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Saradnja institucija značajno doprinosi kvaliteti edukacije

19.11.2018.

Kvalitetna saradnja i razmjena informacija o edukacijskim kapacitetima institucija predstavlja važan segment podizanja kvalitete edukacije na viši nivo, kao i racionalizacije postojećih resursa institucija koje se bave edukacijom. 

Ovo je potvrđeno na sastanku o praktičnim mehanizmima saradnje i razmjene informacija između pravosudnih, policijskih, sigurnosnih i obavještajnih institucija u BiH u segmentu edukacije koji se održao 15. i 16.11.2018. godine u Mostaru. 

Na sastanku je razgovarano o planovima stručnog usavršavanja i razmjeni informacija između ovih institucija u segmentu edukacije te načinima unaprjeđenja edukacija kao i o modernim trendovima u oblasti edukacije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Centara za edukaciju sudija i tužilaca, Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da će se ova vrsta sastanaka održavati na redovnoj osnovi.

Sastanak je održan uz podršku Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine uz podršku Vlade Švicarske i Vlade Norveške. 

-      Kraj     - 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

jac_tuz_kapaciteta_1.jpg

jac_tuz_kapaciteta_3.jpg

jac_tuz_kapaciteta_4.jpg

Ostale fotografije