Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Okrugli sto u okviru manifestacije pod nazivom „EU Law Days“ na temu: „Upitnik Evropske komisije –odabrani pravni aspekti“

09.01.2019.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je 04.12.2018. godine održan okrugli sto u okviru manifestacije pod nazivom „EU Law Days“ na temu: „Upitnik Evropske komisije –odabrani pravni aspekti“. EU Law Days se organizuju na Pravnim fakultetima u regiji Jugoistočna Evropa, koji su članice SEELS mreže (South East European Law School Network). Cilj ove manifestacije je promocija studija i istraživanja u domenu prava EU, kreiranje otvorenog foruma i strukturalne debate na temu prava EU, te promocija sadržaja časopisa SEE Law Journal, koji se izdaje u okviru SEELS mreže i čiji razvoj i održavanje se trenutno sufinansira od strane Erasmus+ programa EU.

Izlagači na okruglom stolu su bili Darija Ramljak (pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije) s temom: “Upitnik Evropske komisije - BiH quo vadis”, Katarina Peroš (šef Odjela za evropske integracije i strateško planiranje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH) s temom: “Poglavlje 23 upitnika – Pravosuđe”, Prof. Dr. Meliha Povlakić (Pravni fakultet u Sarajevu) s temom: “Šta Evropska komisija želi znati kada je u pitanju efikasna zaštita potrošača?”, Doc. Dr. Nedžma Džananovic Miraščija (Fakultet političkih nauka u Sarajevu) s temom: “Politički i administrativni aspekti priključenja Evropskoj uniji”, Doc. Dr. Damir Banović (Pravni fakultet u Sarajevu) s temom: “Pravni i politički koncept procesa evropskih integracija: slučaj Bosne i Hercegovine” i Prof. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić (Pravni fakultet u Sarajevu) s temom: “Upitnik Evropske komisije: krivično-procesni aspekti”.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh