Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

Izvješće o radu suda za 2018. godinu

Izvješće o radu Općinskog suda u širokom Brijegu u 2018. godini

U Općinskom sudu u Širokom Brijegu u 2018. godini radili su slijedeći suci i stručni suradnici:
-        predsjednik suda Ivanka Kopilaš
-        suci: Boris Galić, Darijo Stanić, Snježana Parlain, Marija Skoko, Radmila Mandić i Alen Džaferagić koji je u ovom sudu počeo s radom 01.02.2018.godine.
-        stručni suradnici: Robert Puljić, Mirjana Kevo koja je obnašala dužnost stručnog suradnika do  30.10.2018.godine, te Jelena Gavran koja je stupila na poziciju stručnog suradnika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu dana 01.12.2018.godine.

U 2018. godini u Općinskom sudu u Širokom Brijegu suci i stručni suradnici su radili na više referata, te je ukupno riješeno 12.989 predmeta svih vrsta.
Ostvarena kolektivna norma u 2018. godini Općinskog suda u Širokom Brijegu iznosi 122,95 %, a koja norma je izračunata prema Uputama VSTV-a za izračunavanje norme sudaca i stručnih suradnika za 2018.godinu.
U 2018. godini doneseno je ukupno 2964 odluka na koje se mogao izjaviti pravni lijek.
Pravni lijek uložen je u 510 predmeta, 4 pravna lijeka su odbačena, 347 sudskih odluka je potvrđeno, 36 odluka je preinačeno, te je 120 odluka ukinuto, a 7 sudskih odluka je djelomično ukinuto.
Prema izračunu kvalitete rada u predmetima u kojima je donesen pravni lijek u odnosu na donesene odluke u kojima se mogao izjaviti pravni lijek, ostvarena je kvaliteta rada suda od 80,76 % .

Isto tako ističemo da je Plan starih predmeta sadržavao 1.395 predmeta svih vrsta, od čega je riješeno ukupno 1.263 predmeta svih vrsta, a ostalo je neriješeno ukupno 132 odnosno 9,46%, što znaci da je Plan realiziran s 90,54%.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Protok predmeta u 2018.