Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Boljim upravljanjem ljudskim resursima do povećanja efikasnosti rada sudova

28.03.2019.

Radna posjeta delegacije VSTV-a BiH i sudova u BiH Švedskoj 

(Sarajevo, 28. mart 2019. godine) – Delegacije VSTV-a BiH, okružnih privrednih i osnovnih sudova u Prijedoru i Trebinju, te općinskih sudova u Mostaru i Bihaću posjetili su sudove u Švedskoj. Povod posjete je nastavak aktivnosti na unapređenju unutrašnje organizacije sudova u svrhu bržeg i kvalitetnijeg odvijanja poslovnih procesa u sudovima u BiH. Aktivnost se odvija u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - faza II (projekt ICEA)  kojeg implementira VSTV BiH, a finansira Vlada Švedske.

Tokom ove posjete predstavnici VSTV-a BiH i sudova sastali su se s predstavnicima Sudske administracije Švedske i predsjednicima, sudijama i pripravnicima okružnih sudova Malmö-u, Ystadu i Varbergu s kojima su razmijenili iskustva i upoznali se sa praksom sistema rada sudova, u smislu raspodjele ljudskih resursa, te organizacije poslovnih procesa i upravljanja sudskim predmetima. Također se razgovaralo o predstojećim aktivnostima Projekta u pogledu unutrašnje organizacije sudova u BiH. 

Unutrašnja organizacija sudova doprinosi kraćem trajanju postupaka, smanjenju broja neriješenih predmeta, smanjenju troškova suda kroz racionalnije korištenje ljudskih resursa, te istovremeno postizanje bolje motivacije svih zaposlenih u sudovima na način da se sudijama omogući više vremena za kvalitetnu pripremu i postupanje po predmetima na način da se oslobode administrativnih poslova, a da se administrativnom/nesudskom osoblju dâ veća odgovornost u radu. Efikasno upravljanje ljudskim resursima, kao i samim sudskim postupkom je jedan od uslova za povećanje efikasnosti pravosudnog sistema u službi građana.

Saradnjom VSTV-a BiH sa pravosudnim tijelima Švedske koja je započela prije više od dvije godine povećana je efikasnost u postupanju po predmetima u pilot sudovima, Općinskom sudu u Tuzli i Osnovnom sudu u Bijeljini. Unaprijeđeno je postupanje prije svega sudijskih pripravnika-volontera s ciljem njihovog stručnog usavršavanja kroz struktuiranu saradnju sa sudijama. Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima sudova u Tuzli i Bijeljini saradnja je proširena na još 6 gore navednih pilot sudova u BiH. 

-KRAJ-
Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

141624.jpg

141620.jpg

140046.jpg