Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 83. sjednicu Velikog vijeća

13.02.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 13. februara 2019. godine održao 83. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U saopštenju sa sjednice izdvojena je informacija da je u predmetu AP 108/17 Ustavni sud zaključio da je apelantima povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je drugostepeni sud preinačio prvostepeno rješenje, kojim je prekršajni postupak protiv apelanata obustavljen, pozivom na odredbu Zakona o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine koja na navedeni slučaj nije primjenjiva, bez mogućnosti da apelanti iznesu svoju odbranu i dokaze na usmenom pretresu na šta bi imali mogućnost da je sud primijenio odgovarajuću odredbu Zakona o prekršajima.

U predmetu AP 118/17 Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da je prekršeno apelanticino pravo na nediskriminaciju iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi primjenom Zakona o nasljeđivanju iz 1980. godine, ne uvažavajući opredjeljenja iz Porodičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o dosljednom izjednačavanju vanbračne zajednice koja traje više od tri godine sa bračnom zajednicom u svim pravima i obavezama, uključujući imovinska prava, odbili apelanticin tužbeni zahtjev da joj se prizna pravo da, kao nasljednik prvog nasljednog reda, učestvuje u ostavinskom postupku.

U predmetu AP 1086/17 Ustavni sud je zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su organi uprave i nadležni sud, proizvoljno primijenivši odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, apelantu priznali pravo na starosnu penziju od momenta kada su Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćeni doprinosi na apelantovo ime, a ne od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na starosnu penziju, kada je apelant, zapravo, i ispunio uvjete za stjecanje prava na penziju.

Usvojene odluke na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP-108-17

AP-118-17

AP-1086-17

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća