Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 84. sjednicu Velikog vijeća

27.02.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 27. februara 2019. godine održao 84. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je u predmetu AP 5509/18 Ustavni sud zaključio da je apelantu povrijeđeno pravo na ličnu slobodu i sigurnost iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je redovni sud apelantu odredio pritvor iako iz osporenih rješenja proizlazi da za to nije bio ispunjen osnovni zakonski uvjet, a to je da postoji osnovana sumnja da je apelant učinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Također, iz obrazloženja osporenih odluka Ustavni sud nije mogao zaključiti da je zadovoljen standard postojanja „osnovane sumnje“, kako je to definirano odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, niti da postoje „činjenice ili informacije na osnovu kojih će objektivni posmatrač zaključiti da je osoba u pitanju mogla počiniti krivično djelo za koje se tereti“, kako to zahtijevaju standardi člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije.

Usvojene odluke bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP-5509-18

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća