Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Pravni stavovi Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH od 15.03.2019. godine

05.04.2019.

Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH održanoj dana 15.03.2019. godine, zauzeti su i usvojeni

PRAVNI STAVOVI

 “Državnom službeniku/namješteniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade kada tužena stranka ne dokaže nedostatak sredstava za isplatu.”

Broj: 58 0 Rs 073611 18 Rev

 

 “Tužitelj je dužan dokazati da tuženog obavezuje Granski kolektivni ugovor (GKU), jer istinitost određene tvrdnje dokazuje, u pravilu, onaj ko tvrdi da određena činjenica postoji, a ne onaj koji poriče njeno postojanje.”

Broj: 65 0 Rs 391161 18 Rev

 

Preuzeto sa web stranice Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Baza sudskih odluka CSD-a