Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Uspostavljanje kapaciteta za jačanje tužilaštava u vođenju finansijskih istraga u predmetima privrednog i srodnih vrsta kriminala

23.05.2019.

(Sarajevo, 25.5.2019.) - Inicijalna edukacija za stručnjake ekonomske struke koji su angažovani za rad u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini održana je u periodu od 15. do 24. maja 2019. godine u Sarajevu. Edukaciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ (Projekat IPA 2017) kojeg finansira Evropska unija.. 

Inicijalna edukacija imala je za cilj pripremu ekonomskih stručnjaka za njihov rad u tužilaštvima i pružanju podrške tužiocima u finansijskim istragama na složenim predmetima privrednog i organiziranog kriminala i korupcije. Tokom edukacije detaljno su predstavljeni praksa i rad tužilaštava u BiH i drugih organa s kojima tužilaštva sarađuju u toku finansijskih istraga.  

Angažman stručnjaka ekonomske struke olakašaće proaktivni pristup istragama i prikupljanje dokaza, uključujući unapređenje kvaliteta optužnica zasnovanih na validnim dokazima. Stručnjaci će analizirati specifične dokumente finansijske prirode na osnovu kojih će tužioci koji rade na najsloženijim predmetima iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala moći efikasnije odrediti osnove krivičnog djela.   

VSTV BiH je putem ovog projekta  angažovalo 11 stručnjaka ekonomske struke i time osiguralo podršku u radu za ukupno 10 tužilaštava u BiH tokom naredna 24 mjeseca. Ova aktivnost je zasnovana na preporukama Evropske komisije koje proizlaze iz Peer Review misije iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca, što će rezultirati unapređenjem kvaliteta tužilačkih odluka. 
 
Projekat „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ finansira Evropska unija u iznosu od 5,95 miliona eura u periodu 2018. – 2021. i dio je šire podrške Evropske unije sektoru pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_140543.jpg

IMG_140545.jpg

IMG_140544.jpg