Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 115. plenarnu sjednicu

11.07.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 5. jula 2019. godine održao redovnu, 115. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

U saopštenju sa sjednice Ustavni sud je izdvojio informaciju da je:
U predmetu broj U 4/18 obustavljen postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana IV.A.2.8. stav 3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kako je izmijenjena Amandmanom XXXIV („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 32/07 i 88/08), zato što je podnositeljica zahtjeva odustala od zahtjeva.

U predmetu broj U 22/18 Ustavni sud je zaključio da osporeni član 52. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 7/16) i član 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj 10/16) nisu u skladu sa članovima 1., 2. i 18. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/07 i 59/09). Predmet je pokrenut na zahtjev Općinskog suda u Tuzli, sutkinja Fahira Alić.

Naime, član 52. Zakona o visokom obrazovanju TK koji propisuje uvjetovanje imenovanja rektora univerziteta od senata prethodnim davanjem saglasnosti senatu od upravnog odbora, odnosno koji propisuje mogućnost u određenim slučajevima za imenovanje rektora od upravnog odbora, nije u skladu sa članom 18. Okvirnog zakona, kojim je utvrđeno da rektora univerziteta bira senat kao najviše akademsko tijelo.

Također, član 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju TK, kojim je propisan institut mandata privremenih organa svih rukovodnih i upravnih organa, nije u skladu sa čl. 1. i 2. Okvirnog zakona, koji ovakvu mogućnost ne predviđa.

U predmetu broj U 23/18 Ustavni sud je utvrdio da je odredba člana 433. stav 1. Zakona o parničnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 105/08, 45/09, 49/09 i 61/13) u skladu sa članom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) u vezi sa pravom na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Ustavni sud je utvrdio da sporna odredba jasno regulira parnični postupak po žalbi u sporovima male vrijednosti, te je u okviru diskrecionog prava datog državi da uredi sistem država odredila obim i granice ispitivanja žalbe, a sama činjenica da stranka koja je nezadovoljna donesenom  odlukom prvostepenog suda odluku više ne može pobijati zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ni na koji način ne dovodi u pitanje garancije iz člana 13. Evropske konvencije u vezi sa pravom na imovinu. Predmet je pokrenut na zahtjev Okružnog suda u Banjoj Luci, sudija Milan Blagojević.

U predmetu broj U 4/19 Ustavni sud je utvrdio da su odredbe člana 17. tačka (22) u vezi sa članom 18. tačka (a) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine. U navedenim zakonskim odredbama Ustavni sud ne vidi ništa sporno što dovodi, ili bi čak moglo dovesti u pitanje usklađenost navedenih odredaba Zakona o VSTV sa odredbom člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine. Predmet je pokrenut na zahtjev Suda Bosne i Hercegovine, sutkinja Jadranka Brenjo.

Usvojene odluke bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

U 4/19

U 22/18

U 23/18

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća