Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

U prvih šest mjeseci sudovi u BiH riješili 103.238 najstarijih predmeta

23.07.2019.

(Sarajevo, 23. juli 2019. godine) – Sudovi u Bosni i Hercegovini su, u prvih šest mjeseci 2019. godine, riješili 103.238 najstarijih predmeta, odnosno realizovali 63% plana, što pokazuju najnoviji podaci godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta. 

Sudovi su planovima za rješavanje predmeta u 2019. godini predvidjeli riješiti 164.911  najstarija predmeta. U periodu 01.01.-31.06.2019. godine u sudovima Federacije BiH ukupno je riješeno 66.835 predmeta iz planova rješavanja predmeta. Istovremeno, sudovi u Republici Srpskoj su riješili 33.137 predmeta, sudovi Brčko distrikta BiH 1.969 predmeta dok je Sud BiH riješio 1.237 najstarijih predmeta iz planova rješavanja predmeta. 

Od prvostepenih sudova (općinski, osnovni i okružni privredni) se očekivalo da u prvom kvartalu realizuju minimalno 50% svojih planova. Analiza je pokazala da su prvostepeni sudovi realizovali plan u jednakom ili većem procentu od očekivanog te u prosjeku ostvarili 59% plana dok su sudovi viših instanci, realizovali 85% plana.

Dugogodišnjom praksom u primjeni planova rješavanja najstarijih predmeta, koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine, starosna struktura i veliki broj starih neriješenih predmeta se smanjuju, odnosno povećava se efikasnost rada sudova u BiH. 

U dokumentu u prilogu prikazan je sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 31.06.2019. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broja sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Juni 2019