Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Rezultati aktivnosti „Unutrašnja reorganizacija poslovnih procesa u sudovima“ u okviru Projekta ICEA predstavljeni na radionici i okruglom stolu u Sarajevu

04.12.2019.

(Sarajevo, 4. decembar 2019. godine) – Dvodnevna radionica i okrugli sto na temu „Unutrašnja reorganizacija poslovnih procesa u sudovima“ završeni su danas u Sarajevu u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Ambasade Kraljevine Švedske u BiH. Predmetne aktivnosti se realizuju u okviru Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (Projekt ICEA) kojeg finansira Vlada Švedske.

Povod za održavanje ovih događaja je predstavljanje rezultata aktivnosti na reorganizaciji poslovanja sudova koje su se implementirale u saradnji sa Sudskom administracijom Švedske, okružnim sudovima u Varbergu, Malmö-u i Ystad-u i pilot sudovima u BiH, Osnovnim sudom u Bijeljini i Općinskom sudu u Tuzli kao i Okružnom privrednom sudu u Prijedoru, Okružnom privrednom sudu u Trebinju, Osnovnom sudu u Prijedoru, Osnovnom sudu u Trebinju, Općinski sud u Bihaću i Općinskom sudu u Mostaru.

U okviru Projekta ICEA po prvi put je prije tri godine uspostavljena saradnja sudova u BiH sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu unutrašnje reorganizacije poslovnih procesa i ljudskih resursa u sudovima kako bi se postigli optimalni uslovi za brže i kvalitetnije obavljanje zadataka i radnih procesa u sudovima.

U prvoj fazi povećana je efikasnost u postupanju po predmetima u pilot sudovima, Općinskom sudu u Tuzli i Osnovnom sudu u Bijeljini. Unaprijeđeno je postupanje prije svega sudijskih pripravnika-volontera s ciljem njihovog stručnog usavršavanja kroz struktuiranu saradnju sa sudijama. Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima sudova u Tuzli i Bijeljini, u drugoj fazi, saradnja je proširena i na ostale, gore navedene, pilot sudove u BiH.
 
Unutrašnja reorganizacija poslovnih procesa u sudovima doprinijela je kraćem trajanju postupaka, smanjenju broja neriješenih predmeta, smanjenju troškova suda kroz racionalnije korištenje ljudskih resursa, te istovremeno većoj motivaciji svih zaposlenih u sudovima na način da se sudijama omogućilo više vremena za kvalitetnu pripremu i postupanje po predmetima na način da se oslobode administrativnih poslova, a administrativnom/nesudskom osoblju se dala veća odgovornost u radu.

Unaprijeđena je metodologija rada i unutrašnja organizacija sudova, sagledane su mogućnosti preraspodjele zadataka te ojačana uloga pripravnika u sudovima kao budućeg stručnog kadra u smislu unapređenja kvalitete njihove edukacije i jačanja komunikacije/saradnje sa sudijama, dok s druge strane sudije su rasterećene određenih administrativnih poslova kako bi se sudije mogle posvetiti kvaliteti izrade sudskih odluka. Efikasno upravljanje ljudskim resursima, kao i samim sudskim postupkom je jedan od uslova za povećanje efikasnosti pravosudnog sistema u službi građana.

Poseban fokus je bio na uspostavljanju saradnje sa nadležnim ministarstvima pravde s ciljem usvajanja zakonodavnih izmjena, izmjena postojećih opisa poslova i uvođenja novih kategorija osoblja u sudovima kako bi se povećala njihova odgovornost, samostalnost i produktivnost u radu.

Izlagači na radionici i okruglom stolu bili su Nedim Bukvić, program menadžer Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, Selim Karamehić, član VSTV-a BiH, Ana Bilić Andrijanić, predstavnik VSTV-a BiH i rukovoditelj Projekta ICEA i Mats Sjosten, predsjednik Okružnog suda u Varbergu, dok su učešće uzeli predstavnici pravosudnih institucija Švedske i VSTV-a BiH, ministri pravde državnog, entitetskog i kantonalnog nivoa BiH kao i predsjednici sudova, sudije, pripravnici i administrativno osoblje u sudovima.

Na dvodnevnoj radionici i okruglom stolu usvojeni su i sljedeći zaključci:

  1. Uvođenje novih radnih metoda je u većini ciljnih sudova dovelo do povećanja produktivnosti, efikasnosti i motivacije za rad među osobljem.
  2. Skraćivanje dužine trajanja predmeta i smanjenje broja neriješenih predmeta, te poboljšanje kvalitete se objašnjava činjenicom da je cjelokupno sudsko osoblje adekvatnije angažirano u sudu.
  3. Ključni čimbenik uspješnosti implementacije su posvećenost rukovodstva i povjerenje u rad pripravnika/volontera i sudskih asistenata.
  4. Potrebno je uvesti sistematičan i harmonizovan pristup edukaciji nesudskog osoblja.
  5. Uvesti sistem gradacije radnih zadataka, te uspostaviti jednoobrazan način postupanja i primjene liste delegiranih zadataka i check liste.
  • Potrebno je da komunikacija s ministarstvima pravde vezano za projektne aktivnosti  bude u koordinaciji s VSTV-om BiH, koristeći pozitivna iskustva i rezultate svih sudova.
  • Insistirati na racionalizaciji izdvajanja sredstava iz budžeta u skladu s novim metodama rada.
  • Inicirati izmjene zakonodavnog okvira u svrhu uvođenja nove kategorije uposlenika i izmjene opisa poslova već postojećih kategorija.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.

- KRAJ -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

slika1.jpg

slika2.jpg

slika3.jpg

Ostale fotografije