Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održana završna konferencija Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH- druga faza (Projekat ICEA)

05.12.2019.

(Sarajevo, 5. decembar 2019. godine) – Završna konferencija Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH - druga faza (Projekat ICEA) održana je jučer u Sarajevu. Konferenciju je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) s ciljem predstavljanja aktivnosti i postignutih rezultata Projekta ICEA kojeg je finansirala Vlada Švedske u periodu od 2016. – 2019. godine, a kojeg je provodilo VSTV BiH u saradnji sa sudovima u BiH i Sudskom administracijom Švedske. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,3 miliona eura od čega grant sredstva za VSTV BiH iznose 1,5 miliona eura, dok je za Sudsku administraciju Švedske izdvojeno 800.000 eura. Primarni cilj Projekta ICEA se ogleda u smanjenju broja neriješenih predmeta i dužine trajanja sudskih postupaka, fokusirajući se na efikasnije upravljanje određenim vrstama predmeta poput parničnih, upravnih, predmeta stečaja i likvidacije, te predmete u okviru izvršnog postupka. U okviru Projekta ICEA po prvi put je uspostavljena saradnja sudova u BiH sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu unutrašnje reorganizacije poslovnih procesa i ljudskih resursa u sudovima kako bi se postigli optimalni uslovi za brže i kvalitetnije obavljanje zadataka i radnih procesi u sudovima. Također putem Projekta ICEA su inicirane aktivnosti na reformi izvršnog postupka kao i na unapređenju rodne jednakosti u pravosuđu, te promoviranju i podršci u ostvarenju prava ranjivih grupa. 

Konferenciju su uvodnim obraćanjima otvorili Nj. E. Johanna Strömquist, ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH i Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a BiH dok su detaljne rezultate projekta predstavljali Kenan Softić, rukovoditelj IKT Odjela VSTV-a BiH, Ana Bilić Andrijanić, rukovoditelj Projekta ICEA, Jonas Högström, rukovoditelj Odjela za edukaciju i međunarodne odnose Sudske administracije Švedske; Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini; Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli, Smajo Šabić, sudija Općinskog  suda u Zenici i Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava Zenica

Nj. E. Johanna Strömquist, ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH je istakla: „Saradnja Švedske sa VSTV-om usmjerena na poboljšanje efikasnosti pravosuđa traje već šest godina pri čemu su ovi napori usklađeni sa cjelokupnim ciljem približavanja pravosudnog sistema BiH standardima EU u smislu blagovremenog pristupa pravdi za sve građane. Reforme su komplekse i usporene su zbog složenog političkog sistema BiH. Švedska je opredijeljena za podršku provođenju zahtijevnih reformi na dobrobit građana BiH i koje će, nadamo se, poboljšati spremnost BiH za pregovore sa Evropskom komisijom po poglavljiima 23. i 24. acquis-a.“.    

Potpredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić je također dodala da je naš zajednički cilj da imamo pravosuđe koje može odgovoriti na kriterije Evropske unije i koje će u potpunosti biti usklađeno sa evropskim standardima. Uvažavajući navedeno opredjeljenje, uz brojne aktivnosti koje je VSTV BiH već realizovao u ovoj oblasti, nastavljena je naša saradnja s Vladom Švedske kroz Projekat ICEA i aktivnosti koje su doprinijele unapređenju efikasnosti pravosuđa u BiH. „VSTV BiH je, zajedno sa partnerima na ovom projektu, Sudskom administracijom Švedske i sudovima u BiH, pristupio implementaciji aktivnosti s najvećom ozbiljnošću, profesionalnošću i odgovornošću.“, rekla je potpredsjednica Jukić i dodala: „VSTV BiH ovim pokazuje da je svjesno neophodnosti unapređenja efikasnosti pravosuđa u BiH i uspostavi potpuno funkcionalnog sektora pravde u našoj zemlji u skladu s najboljim standardima i uvjerena sam da je i ovaj Projekat pružio doprinos VSTV-u BiH i pravosuđu u ovom važnom procesu.“ 

Konferenciji su prisustvovale brojne uzvanice, predstavnici pravosudnih institucija, nadležnih institucija zakonodavne i izvršne vlasti, međunarodnih institucija i organizacija te brojni gosti.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.
- KRAJ -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG-ICEA_3.jpg

IMG-ICEA_4.jpg

IMG-ICEA_5.jpg

Ostale fotografije