Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Ljubuškom

Kako sačiniti sudsku oporuku?

Kako sačiniti sudsku oporuku?

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudsku oporuku za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud ponesete:
-vašu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu
-zahtjev za sastavljanje sudske oporuke.

U zahtjevu za sastavljanje sudske oporuke potrebno je navesti:
- vaše ime, prezime i adresu
- predmet oporuke.

Ukoliko se radi o nekretninama, ponesite dokaz o vlasništvu istih. tj.vlasnički
list iz zemljišno-knjižnog ureda ili posjedovni list iz katastra.

Uplatite sudsku pristojbu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudac.


Ako želite ostaviti oporuku Sudu na čuvanje potrebno je da uplatite
dodatnu sudsku pristojbu u iznosu koji će Vam odrediti postupajući sudac.

Pristojbu možete uplatiti u Pošti ili u bilo kojoj banci na transakcijski
račun broj: 3380002200004013 kod UniCredit banke BH d.d.,
vrsta prihoda 722221, Općina 059.

Nakon što ste učinili sve gore navedeno, dođite u Sud i obratite se
referentu pisarne.

Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarne ili
putem telefona suda.


 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh