Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održana Konferencija „Izvršni postupak u svjetlu reformskih procesa, izazovi i dalji pravci reforme“

28.02.2020.

(Sarajevo, 28. februar 2020. godine) – U Sarajevu je održana Konferencija pod nazivom „Izvršni postupak u svjetlu reformskih procesa, izazovi i dalji pravci reforme“ koju je organizovao VSTV BiH. Navedeni događaj predstavlja dio aktivnosti koje VSTV BiH provodi u okviru Projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH (ICEA Projekat), kojeg finansira Vlada Švedske.

Tokom održane Konferencije učesnicima su prezentirane aktivnosti i ostvareni rezultati u okviru Projekat ICEA u oblasti izvršnog postupka, kao i upoznavanje sa planiranim aktivnostima i potrebom nastavka saradnje VSTV BiH sa nadležnim institucijama i partnerima.

Uvodničari na Konferenciji bili su Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH i sudija Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Nedim Bukvić, predstavnik Ambasade Kraljevine Švedske u BiH i Kenan Ališah zamjenik rukovodioca Projekta ICEA, dok su učesnici bili predstavnici ciljnih sudova Projekta ICEA, javnih komunalnih preduzeća, ovlaštenih kontrolora ličnih podataka kao i relevantnih pokretača izvršnog postupka.

Učesnicima Konferencije predstavljeni su dokumenti i izvještaji Evropske unije (EU) koji sadrže značajne prijedloge i preporuke čija realizacija može da doprinese unapređenju izvršnog postupka u BiH. Riječ je o strateškim dokumentima i izvještajima o pitanjima vladavine prava, na čiju realizaciju se država BiH obavezala na svom putu ka pristupanju EU, a u kojima je prepoznat problem izvršnog postupka.

Pored navedenog prezentirane su aktivnosti poduzete u toku implementacije Projekta ICEA koje su se odnosile na uvođenje inovativnih rješenja u svrhu efikasnijeg procesuiranja predmeta izvršnog postupka, kao što su:

  • Mobilna aplikacija za sudske izvršitelje - putem koje je omogućeno oglašavanje sudskih prodaja putem web stranica sudova;
  • Slanje Obavještenja izvršenicima prije donošenja rješenja o dozvoli izvršenja u svrhu smanjenja broja predmeta u sudovima i smanjenje troškova postupka;
  • Reorganizacija rada u izvršnim odjeljenjima sudova u vidu delegiranja manje složenih zadataka pripravnicima i asistentima sudija.

U toku Konferencije predstavljen je rad i rezultati Radne grupe za unapređenje izvršnog postupka i reviziju zakonâ o izvršnom postupku u BiH, a kojoj je značajnu podršku u radu pružao VSTV BiH putem Projekta ICEA. Naime, Radna grupa je pripremila set izmjena i dopuna odredbi zakonâ o izvršnom postupku za koje se ustanovilo da utiču na dužinu trajanja postupka i koji trebaju da doprinesu efikasnijoj obradi izvršnih predmeta. Na temelju prijedloga Radne grupe pokrenuta je zakonodavna procedura izmjena i dopuna Zakona o izvršnom postupku FBiH od strane Ministarstva pravde FBiH. Također, pripremljene su izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku Brčko distrikta u cilju pokretanja zakonodavne procedure.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.

- KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

slika 1.jpg

slika 3.jpg

slika 2.jpg