Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Obuka o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i njenoj primjeni za više pravne savjetnike za sudsku praksu

10.04.2020.

Od 10. aprila 2020. godine  započela je serija obuka o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i njenoj primjeni za više pravne savjetnike za sudsku praksu* i osoblje Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Obuka je organizovana uz podršku Vijeća Evrope, u okviru projekta “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini”.

Obuka je organizovana kao online kurs, zahvaljujući interaktivnoj platformi Vijeća Evrope za edukaciju o ljudskim pravima (HELP platforma). Prvi kurs tiče se  imovinskih prava u kontekstu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

* Viši pravni savjetnici za sudsku praksu angažovani su u odjeljenjima za sudsku praksu najviših sudova u Bosni i Hercegovini u okivu projekta IPA 2017 “Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana” kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, uz finansijsku pomoć Evropske unije.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

ONLINE-OBUKA-VIJEÆE-EVROPE-222.png