Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Castellani protiv Francuske

13.05.2020.

"Neadekvatno planirana operacija i pretjerana upotreba sile od strane specijalne policijske jedinice tokom lišenja slobode osumnjičenog"

U presudi Vijeća od 30. aprila 2020. godine u predmetu Castellani protiv Francuske (predstavka br. 43207/16) Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio da je postojalo:

kršenje člana 3. (zabrana nečovječnog i ponižavajućeg postupanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Predmet se odnosio na pritužbu podnositelja predstavke da je bio žrtva nasilja za vrijeme hapšenja u svojoj kući od strane GIPN-a, posebne naoružane policijske jedinice, u prisustvu supruge i kćerke.

Sud je posebno utvrdio da policijska operacija u domu podnositelja predstavke nije bila planirana ili izvedena na takav način da su upotrijebljena sredstva bila strogo potrebna za ispunjenje njezinog krajnjeg cilja, odnosno hapšenja osumnjičenog. Podnositelj predstavke nije bio optužen za pružanje otpora prilikom hapšenja, a postupanja nekoliko policajaca, koji su nosili kacige i bili zaštićeni štitovima, su bila posebno nasilna.

Sud je utvrdio da upotrijebljena sredstva nisu bila striktno potrebna za hapšenje podnositelja predstavke i da njegovo ponašanje nije bilo uzrok za fizičku silu koja je protiv njega upotrijebljena.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv BiH