Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održana edukacija „Zakonitost dokaza“ putem Cisco Webex komunikacijske platforme

28.05.2020.


Projekat Jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa kojeg implementira Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovao zajedničku edukaciju sudija, tužilaca i ovlašćenih službenih lica na temu „Zakonitost dokaza“ putem Cisco Webex komunikacijske platforme. Na edukaciji je bilo prisutno preko pedeset učesnika, a edukatori su bili tužioci  Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Dragan Radovanović i Dalibor Bingas.

Obrađene su sljedeće teme: odnos zakonitih i nezakonitih dokaza, pribavljanje zakonitih dokaza u dokaznim radnjama: uviđaj, radnja pretresanja, privremeno oduzimanje predmeta, pribavljanje zakonitih dokaza u dokaznim radnjama: ispitivanje osumnjičenog, saslušanje svjedoka, radnja prepoznavanja i tjelesni pregled. Edukacija je podrazumijevala kombinaciju prezentacije, primjera iz prakse i diskusije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

image0 (004).jpeg

image0(1).jpeg

image4(1).jpeg