Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

VSTV BiH nastavlja sa unapređenjem kvaliteta bh. sudova

08.09.2020.

Sastanak sa predsjednicama Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda Sarajevo i Parničnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu jedan je od koraka u kontinuiranom nastojanju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) da unaprijedi kvalitet bh. sudova.

Kantonalni sud u Sarajevu i Općinski sud u Sarajevu, zajedno sa Osnovnim sudom u Banjoj Luci i Okružnim sudom u Banjoj Luci, bile su prve institucije u kojim je VSTV BiH implementirao mehanizme usmjerene na poboljšanje kvaliteta rada, a na današnjem sastanku analizirani su postignuti pomaci.

Fokus sastanka bio je na analizi primjene metoda rada usvojenih u okviru saradnje sa sudijama iz Nizozemske i Norveške te do sada postignutim rezultatima u ovim sudovima kroz Projekt unapređenja kvaliteta pravosuđa, kojeg VSTV realizuje uz finansijsku podršku Vlade Norveške, njihove održivosti i mogućnosti primjene pozitivnih praksi u drugim pravosudnim ustanovama u cijeloj BiH.

Sastanku je, uz predstavnike projekta, prisustvovao i viši međunarodni pravni stručnjak te voditeljica projekta ispred Sudskog vijeća Nizozemske, koje aktivno podržava cjelokupan proces reforme pravosuđa kroz Projekt unapređenja kvaliteta pravosuđa, a u čiju je realizaciju uključeno osamnaest sudova iz Bosne i Hercegovine s ciljem razvoja upravljačkih vještine predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja, te unapređenja organizacione kulture u sudovima kroz jačanje timskog rada i razvijanja osjećaja odgovornosti za zajedničke rezultate rada.

Istovremeno, aktivnosti projekta usmjerene su i ka razvoju alata koji pomažu sudijama u efikasnijem provođenju postupka te uspostavljanju mehanizma redovne saradnje između prvostepenih i nadležnih drugostepenih sudova.
Projekt implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uz finansijsku podršku Vlade Norveške, a u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske.

O dosadašnjim rezultatima, njihovoj održivosti i primjerima pozitivnih praksi, predstavnici projekta i članovi VSTV BiH razgovarat će i sa predsjednicima Općinskog suda u Sarajevu i Kantonalnog suda Sarajevo te organizovati niz posjeta pravosudnim institucijama u BiH, sa ciljem što uspješnijeg nastavka realizacije Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

posjeta sud 07092020.jpg