Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

VSTV BiH otpočinje sa aktivnostima na unapređenju kvalitete pravosuđa u Širokom Brijegu i Trebinju

11.09.2020.

Projekat Unapređenja kvalitete pravosuđa, kojeg Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje uz finansijsku podršku Vlade Norveške i saradnju sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske, predstavljen je nosiocima pravosudne funkcije u Širokom Brijegu i Okružnom i Osnovnom sudu u Trebinju u kojima će se projektne aktivnosti realizovati u narednom periodu.

Predstavnici projekta, kao i sudije koje su učestvovale u implementaciji prethodnih faza Projekta, razgovarali su sa predsjednicom Općinskog suda u Širokom Brijegu i sudijama građanskog referata o dosadašnjim pozitivnim praksama i održivosti postignutih rezultata u pravosudnim institucijama u kojima su aktivnosti realizovane u dosadašnjem višegodišnjem periodu, dok su se u Trebinju istim povodom susreli sa predsjednicima i sudijama Okružnog i Osnovnog suda u Trebinju.

Tokom održanih sastanaka, istaknuta je važnost primjene mehanizama i alata koji su razvijeni tokom realizacije projektnih aktivnosti, a koji se direktno odražavaju na unapređenje rada putem poboljšanja kvalitete rada pravosudnih institucija. Prvenstveno je akcenat bio na predstavljanju metodologije rada pri realizaciji projektnih aktivnosti i to u vidu jačanja procesne discipline prilikom vođenja ročišta, postizanja pravne sigurnosti u smislu ujednačenog postupanja sudova, jačanja saradnje između sudova te kvalitetnijeg vođenju postupka.

Sudije Općinskog suda u Širokom Brijegu istakle su efikasnost parničnog postupka kao najveći izazov, ali vjeruju da će upravo primjenom praksi stečenih kroz realizaciju Projekta VSTV-a BiH ostvariti značajna poboljšanja. Kako su istakli, očekuju da će primjena nove metodologije prvenstveno rezultirati efikasnijim rješavanjem tzv. tipskih predmeta.

Naknadno će biti organizovan i sastanak sa sudijama Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, koji je odgođen zbog pogoršane epidemiološke situacije u tom sudu.

Sudije Okružnog suda u Trebinju i Osnovnog suda u Trebinju su iskazali zainteresovanost za realizaciju svih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje efikasnosti i jačanje pravne sigurnosti u kontekstu ujednačenog i harmoničnog postupanja prema strankama u postupku, a samim tim i zadovoljstvo građana.

Sastancima su, osim naprijed pobrojanih nosioca pravosudnih funkcija, prisustvovali predstavnici Projekta i voditeljica projekta Sudskog vijeća Nizozemske, a putem video linka i nizozemski eksperti koji će implementirati projektne aktivnosti,

Sastanci i sve aktivnosti VSTV BiH organizuju se uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera za sprječavanje pojave i širenja virusa COVID – 19.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

SASTANAK SIROKI BRIJEG 0909.jpg

TREBINJE SASTANAK 1009.jpg