Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Cisco WebEx konferencijski sistem za profesionalnu pravosudnu zajednicu

21.09.2020.

(Sarajevo, 18.09.2020.) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) poštujući mjere sigurnosti koje je Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje svijeta, uvela u cilju prevencije širenja pandemije COVID-19 je obezbijedilo promotivnu tromjesečnu uslugu organizacije i održavanja do stotinu istovremenih sastanaka o pravosudnim pitanjima putem videokonferencijskog sistema Cisco WebEx.

Uzimajući u obzir važnost svakodnevne komunikacije sa sudovim i tužilaštvima iz cijele BiH, Sekretarijat VSTV-a BiH u saradnji sa Evropskom unijom putem implementacije IPA projekta  „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana" je izvršio nabavku videokonferencijski sistem na period od jedne godine.

Na ovaj način će biti prevaziđeni brojni sadašnji i budući izazovi u radu kako VSTV BiH tako i ostalih pravosudnih institucija a vezano za organizaciju sjednica Vijeća, sastanaka stalnih komisija, sastanaka sa donatorima kao i svih drugih događaja koji su zahtijevali i zahtijevaju prisustvo većeg broja ljudi poput obuka sudija i tužioca, različitih stručnih kolegija i sl.

Pravosudna zajednica BiH je po okončanju nabavke licence upoznata sa mogućnostima  nastavka korištenja videokonferencijskog sistema Cisco WebEx. Ova usluga je data na korištenje Sudskoj policiji FBiH, entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca za potrebe realizacije edukacije nosilaca pravosudnih funkcija kao i za druge svrhe važne za rad pravosuđa.

Za više informacija molimo da se obratite: Dalili Hadžić, Službenici za promociju IPA potpore pravosuđu BiH na telefon 033 704 601.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh