Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Usvojena Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH

29.10.2020.

(Sarajevo, 29. oktobar 2020. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove.

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu BiH provedene od strane VSTV BiH 2018. godine, čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavila zbog straha od posljedica. Pored toga, većina je navela da smatra da se svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu nalazi na srednjem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Također, rezultati istraživanja, provedenih od strane nevladinih i međunarodnih organizacija, koje u fokusu svog djelovanja imaju oblast rodne ravnopravnosti, ukazali su na postojanje rodnih stereotipa i predrasuda među pojedinim pripadnicima pravosudne zajednice.

Iako je Bosna i Hercegovina uspostavila značajan zakonodavni okvir u oblasti rodne ravnopravnosti, unutar kojeg se posebno izdvajaju Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, samo postojanje zakonodavnog okvira nije nužno garant za postizanje rodne ravnopravnosti. Stoga je, kako bi se unaprijedila rodna ravnopravnost u pravosuđu BiH, VSTV BiH usvojio ovu Strategiju te, po prvi put,  postavio, strateške ciljeve u tu svrhu. Predviđeno je da se Strategija implementira primjenom metode gender mainstreaming-a, odnosno pristupa u donošenju politika, zakona, programa, koji uzima u obzir različite interese i potrebe muškaraca i žena.

Kada je riječ o ulogama VSTV-a BiH i pravosudnih institucija u procesu implementacije Strategije, VSTV BiH će koordinirati procesom donošenja akcionih planova od strane pravosudnih institucija te pružati podršku i donositi uputstva u okviru navedenog procesa, sa krajnjim ciljem omogućavanja jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH izrađena je u okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“, kojeg je implementiralo VSTV BiH, uz podršku Vlade Švedske.

Za dodatne informacije obratite se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh