Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Unaprjeđenje poslovnih procesa nastavlja se u još deset bh. sudova

26.11.2020.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, 23. i 24. novembra 2020. godine, u saradnji sa Švedskom sudskom administracijom i švedskim sudovima, organizovalo je radni sastanak sa predsjednicima bh. sudova i sudijama, kako bi predstavilo model unapređenja poslovnih procesa u sudovima, kroz reorganizaciju njihovog rada i ljudskih resursa. Glavni cilj sastanka bio je predstaviti nove metodologije u radu koje će pospješiti rad sudova.

Jedan od osnovnih ciljeva navedene aktivnosti je delegacija administrativnih zadataka sa sudije na pripravnike/volontere i nesudsko osoblje, kako bi bile kreirane pretpostavke za ispunjenje njihovog osnovnog zadatka - sudovanja.  

Model unapređenja poslovnih procesa u sudovima, kroz reorganizaciju rada sudova i ljudskih resursa u sudovima, realizuje se u okviru „Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužioca – treća faza“, kojeg finansira Vlade Švedske, i koji predstavlja nastavak uspješno provedenog Projekta ICEA II (2017-2020).

Unapređenju poslovnih procesa u sudovima, u ovoj fazi, pristupili su prvostepeni sudovi iz Sarajeva, Zenice, Travnika, Konjica, Širokog Brijega, Ljubuškog, Banja Luke, Prnjavora, i Doboja, uz podršku sudova iz Bijeljine, Tuzle i Prijedora, koji su već primijenili nove metode u svom radu. U prethodnoj fazi projekta, nove metodologije rada su uvedene u osam bh. sudova, što je rezultiralo pozitivnim promjenama koje se ogledaju kroz izmijenjeni i unaprijeđeni proces njihovog rada, povećanu produktivnosti, povećanu kvalitetu rada sudija, uvođenje obuka za pripravnike i volontere, smanjenu opterećenosti sudija administrativnim poslovima.

„Današnji sastanak i prisustvo predsjednika sudova, predstavlja potvrdu da smo u prethodnom periodu ostvarili značajne rezultate koji pokazuju da je reorganizacija procesa rada u sudu neophodna ali i da je to model koji treba postati standard u sudovima u cijeloj BiH. Rezultati koje smo postigli tokom implementacije prethodne faze projekta i koje želimo prenijeti i na ostale sudove, doprinose bržem i kvalitetnijem radu sudova i odvijanju radnih procesa u sudovima, uključujući kraće trajanje postupaka, smanjenje broja neriješenih predmeta, smanjenje troškova suda, omogućavaju da zadržimo kontinuitet reformskih aktivnosti koje predvodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, a što je i jedan od strateških ciljeva ove institucije.“ – istakla je tokom svog obraćanja, Sanela Gorušanović Butigan potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Kako je istaknuto tokom dvodnevnog sastanka, nastavak saradnje sa Švedskom sudskom administracijom i švedskim sudovima na uspostavljanju novog modela rada i u drugim sudovima, samo je jedan od koraka neophodnih za nastavak reformskih procesa u bh. pravosuđu. Održani sastanak je uvod u aktivnosti koje će uslijediti s ciljem unapređenja rada sudova.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Sastanak VSTV i predstavnici sudova.jpg