Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Znanjem protiv seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

21.12.2020.

Prevencija seksualnog i rodnog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni Hercegovini (BiH) bila je u fokusu još jedne obuke namijenjene savjetnicima i savjetnicama zaposlenim u ovim institucijama, sa ciljem jačanja svijesti o važnosti većeg angažmana u ovoj oblasti.

Obuka je organizovana u saradnji sa Atlantskom inicijativom, a njen program koncipiran je u skladu sa Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u BiH, koje predstavljaju zvanični mehanizam za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja u svim pravosudnim institucijama.


Tokom obuke, savjetnici i savjetnice su se upoznali sa pojmovima, oblicima i posljedicama seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja kao i mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u pravosudnim institucijama s ciljem prevencije seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.


Obuci su prisustvovali savjetnici i savjetnice iz sedamnaest pravosudnih institucija. Edukatorice na obuci bile su Mihaela Jovanović, sutkinja Osnovnog suda u Zavidovićima i Slavica Tadić, predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) zalaže se za promociju profesionalnih odnosa i poštivanja unutar pravosudnih institucija, čemu svjedoči i ovogodišnje usvajanje Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH, na osnovu koje će sve pravosudne institucije izraditi vlastite akcione planove. O opredijeljenosti VSTV-a BiHda se zalaže za jednakost i profesionalne odnose unutar institucija, svjedoči i činjenica da je riječ o usvajanju prve strategije ove vrste u regionu. 

Izrada Strategije bila je jedna od preporuka proizašlih iz ankete o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu u BiH koju je proveo VSTV BiH 2018. godine i čiji su rezultati pokazali da većina ispitanika/ca, koji/e su doživjeli/e seksualno i/ili rodno zasnovano uznemiravanje na radnom mjestu ili u vezi posla, incident nije prijavio/la zbog straha od posljedica. Pored toga, većina je navela da smatra da svijest o rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu nije na zadovoljavajućem nivou i da predstavlja važno pitanje koje je potrebno adresirati prvenstveno putem odgovarajućih edukacija.

Strategija je izrađena u okviru projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH kojeg finansira Vlada Švedske.

Obuka je, zbog propisanih mjera s ciljem prevencije širenja virusa COVID 19, održana online.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

BR. 3.png